info@srz.co.ir +98 24 3238 3294-7 ایران, زنجان, 6 کیلومتری جاده زنجان-بیجار, شهرک صنعتی روی, خیابان هشتم بهره وری

لیست اخبار

مراسم روز کارگر و روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
1396/2/11

به گزارش روابط عمومی شرکت صانع روی زنجان، به مناسبت فرارسیدن روز کارگر و روز جهانی ...