info@srz.co.ir +98 24 3238 3294-7 ایران, زنجان, 6 کیلومتری جاده زنجان-بیجار, شهرک صنعتی روی, خیابان هشتم بهره وری

لیست اخبار

بازدید اعضای هیئت علمی و متخصصان موسسه تحقیقات خاک و آب کشور از صانع روی زنجان
1394/6/1

به گزارش روابط عمومی شرکت صانع روی زنجان، این شرکت در روز اول شهریور ماه میزبان اعضای هیئت علمی و ...