info@srz.co.ir +98 24 3238 3294-7 ایران, زنجان, 6 کیلومتری جاده زنجان-بیجار, شهرک صنعتی روی, خیابان هشتم بهره وری

لیست اخبار

سفیر ترکیه در شرکت صانع روی زنجان
1394/5/7

هاكان تكين سفیر ترکیه طی سفری دو روزه به استان زنجان، روز چهارشنبه 7 مرداد از شرکت صانع روی زنجان بازدید کرد.