info@srz.co.ir +98 24 3238 3294-7 ایران, زنجان, 6 کیلومتری جاده زنجان-بیجار, شهرک صنعتی روی, خیابان هشتم بهره وری

لیست اخبار

بازدید سفیر جمهوری چک از شرکت صانع روی زنجان
1394/3/20

شرکت صانع روی زنجان در تاریخ 10/03/1394 میزبان سفیر جمهوری چک بود.