info@srz.co.ir +98 24 3238 3294-7 ایران, زنجان, 6 کیلومتری جاده زنجان-بیجار, شهرک صنعتی روی, خیابان هشتم بهره وری

لیست اخبار

افزایش ۱۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران برای سال 94
1393/12/25

پس از نشست روزگذشته شورای عالی کار، افزایش ۱۷ درصدی دستمزد برای همه سطوح کارگری به تصویب رسید و حداقل دستمزد کارگری سال آینده ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین شد.