info@srz.co.ir +98 24 3238 3294-7 ایران, زنجان, 6 کیلومتری جاده زنجان-بیجار, شهرک صنعتی روی, خیابان هشتم بهره وری

برگزاری مراسم تجلیل از کارگران نمونه صانع روی زنجان1395/2/12

به گزارش روابط عمومی شرکت صانع روی زنجان، طی سنوات گذشته آیین تجلیل از کارگران نمونه این شرکت برگزار گردید. در ابتدای این مراسم داود سقائی، مدیرعامل شرکت صانع روی زنجان روز کار و کارگر را تبریک گفته و پیرامون مسائل کارگران و کارخانه نکاتی را گوشزد کرد. سپس مدیر کارخانه صانع روی زنجان، مهندس دین محمدی نیز پس از تبریک روز کار و کارگر به توضیحات فنی پرداخت.
در ادامه مراسم، هشت تن از کارگران نمونه شرکت صانع روی زنجان مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند، و یکی از آنان به عنوان نمونه ترین کارگر، از طرف این شرکت به زیارت مشهد مقدس به همراه خانواده نائل آمد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صانع روی زنجان، طی سنوات گذشته آیین تجلیل از کارگران نمونه این شرکت برگزار گردید. در ابتدای این مراسم داود سقائی، مدیرعامل شرکت صانع روی زنجان روز کار و کارگر را تبریک گفته و پیرامون مسائل کارگران و کارخانه نکاتی را گوشزد کرد. سپس مدیر کارخانه صانع روی زنجان، مهندس دین محمدی نیز پس از تبریک روز کار و کارگر به توضیحات فنی پرداخت.
در ادامه مراسم، هشت تن از کارگران نمونه شرکت صانع روی زنجان مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند، و یکی از آنان به عنوان نمونه ترین کارگر، از طرف این شرکت به زیارت مشهد مقدس به همراه خانواده نائل آمد.